Dette er Snakkepakken®

Lena Malinovsky, utvikler av Snakkepakken, har lest inn en hilsen til deg:

Dette er Snakkepakken®:
♥ Rundt 200 gjenstander
♥ 56 fortellinger (bokmål)
♥ Over 350 aktivitetsidéer
♥ Månedsplaner med plakater og fargeleggingshefte
♥ Musikk på CD, Spotify og iTunes.

Snakkepakken® blir til

Interessen min for språklek startet i 1985 da jeg ble assistent i Grønland barnehage i Oslo. Snakkepakken® så dagens lys tidlig på nittitallet. På  korttidsavdelingen min skulle halve gruppa lære norsk i tillegg til morsmålet sitt. Noen, uavhengig av morsmål, strevde språklig, andre lå godt over gjennomsnittet. Vi trengte et fleksibelt verktøy! Jeg samlet aktivitetsidéer og gjenstander til et konkret og håndfast språkverktøy som ga hensiktsmessig språkstøtte, og jeg utformet metodiske fremgangsmåter for personalet. Systematikken begeistret. Barnehagene i bydelen fikk hver sin pakke, nyansatte fikk kurs.  Arbeidet ble kjent i stadig større deler av landet. Det viste seg at de enkle teknikkene, de fengende aktivitetene og de fristende gjenstandene lett kunne tas i bruk av andre også.

«Vi vil også ha en sånn! Hvor kan vi kjøpe den?»

For å etterkomme forespørslene satt Riktige Leker sammen noen eksemplarer av oppfinnelsen. Nå er tusenvis i bruk, det varmer et idealistisk pedagoghjerte!

Snakkepakken® tilbyr språkstimulering i barnehagehverdagen

Når et barn oppholder seg i barnehage, lærer det ikke språk automatisk.
Så enkelt er det ikke. Å lære språk tar tid, og det er ikke nok å høre det.

Skal et barn ha en tilfredsstillende språkutvikling, må barnet være i aktivt språklig samspill med omgivelsene. Språkutviklingen finner sted når barnet blir møtt der det er språklig sett og får knyttet aktuelle språk opp mot dagligdagse erfaringer.

I tillegg må vi som jobber i barnehage tilrettelegge og gjennomføre mer strukturerte språkopplegg, for eksempel i samling.

Snakkepakken® er ment å gjøre hele personalgruppa godt rustet til å gi hvert enkelt barn hva det trenger: samlende språkaktiviteter med fortellinger, leker, regler og sanger! Snakkepakken® kan brukes helt voksenstyrt, i samspill mellom personalet og barnet, og av barnet på egenhånd eller i smågrupper.

Rammeplanen 2017 side 10 og 11: 
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Les også: Trenger vi egentlig alle disse språkpakkene, da?


Rammeplanen og Snakkepakken® går hånd i hånd

Innholdet i Snakkepakken® blir jevnlig oppdatert og videreutviklet, i samsvar med gjeldende Rammeplan. Snakkepakken® var i sin spede start da Rammeplan for barnehager (1996) kom med sin forpliktende ramme rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Jeg ble spesielt begeistret for at Rammeplanen fokuserte på å ta vare på sang-, eventyr-, og regletradisjonen ved å si at personalet skulle formidle denne tradisjonen til barna. Jeg ivret etter å nå frem til hvert barn på avdelingen min, uavhengig av alder, språkforståelse, morsmål og ballast, alle skulle ha sin del av kulturarven!

I 1997 dramatiserer kollega Ragnhild og jeg «Att koka soppa på en spik», nedtegnet av den svenske folkloristen Nils Gabriel Djurklou (1829-1904). Duften av grønnsaksuppe sprer seg og barna får en intens sanseopplevelse! Noen år senere lager jeg reglen «Suppespikeren».
Suppespikeren

Det bodde ei kone i Sveriges land.
Hun fikk besøk av en sulten mann.
Kona var grisk, beholdt all mat selv.
Men mannen sa: Jeg spanderer i kveld.

Min mat er gratis, slik som du liker:
Jeg koker suppe på én spiker.
Gi meg ei gryte og ei skje.
Ikke noe mer, det holder det.

Oj, sa kona, si hvordan du gjør´e!
Mannen sa mens han startet å røre:
Jeg deler bare min hemmelighet,
i bytte mot gulrot, kål og potet.

Ja, sa kona, del, du er nødt!
Ok, sa mannen, gi meg kjøtt.
Suppa tok kaka, den smakte sunt.
Kona tok spikeren, ble lurt trill rundt.

Det er snart 22 år siden jeg dramatiserte «Suppespikeren» for første gang. I dag har du alt du trenger for å fortelle den artige historien med gjenstandene i Snakkepakken®! Kjele, skje, gulrot, kål, potet, mann, kone, bord og stoler. Spikeren må du skaffe selv!

Litteratur, oppsetninger,  kunst, måltider, musikk, bevegelse og reiser er berikende og utviklende for tanke og språk. Og vi barnehageansatte har så mye å by barna og hverandre på! Vi sitter på en stapp full skattkiste, det er bare å åpne lokket og dele i vei! På avdelingen min utviklet vi ressursorienterte månedsplaner over et årsforløp for å sikre kontinuitet og progresjon. Vi tok utgangspunkt i én fortelling hver måned og bearbeidet den i gjenstandslek,  drama, forming, matlaging, i sang, rim, regler og instrumenter, bevegelse, dans, drama og på tur. Vi synliggjorde nøkkelord med gjenstander, illustrasjoner, kostymer, rekvisitter, ansiktsmaling og kulisser. Den språklige og sosiale utviklingen i barnegruppa økte merkbart!

Moro med musikk! Kjøp CD-en hos Riktige Leker.

En erfaring vi gjorde oss var at det er lettere å lære ord koblet til sang og bevegelse. Favorittfortellingen var og er Gutten som hadde vondt. Gutten har vondt i hodet, i magen, i knærne, i tærne, ja overalt. Musa, reven og haren hjelper gutten med å snurre, bøye seg og hoppe! I 2012 lagde jeg teksten i rim- og rytmeform. Musikkmaker Petter Foss lagde melodier og komponerte. Resultatet ble en heidundrandes musikalsk lekefortelling, gjennomsunget og dramatisert med syv gøyale karakterer og stemningsskapende musikkarrangement. Innspillingen egner seg til gjenstands- og rollelek, sammenkomster og avslutninger.

Rammeplanen 2017 side 17: 
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.
Rammeplanen 2017 side 19: 
Fagområdet Kunst, kultur og kreativitet omhandler uttrykksformer som musikk, drama, språk og litteratur. Barnehagen skal bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer, tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.
Rammeplanen 2017 side 17 og 18: 
I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd, leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord, møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer, og opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Personalet skal oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme.

Oppbevar Snakkepakken® på en smart måte

Synliggjør Snakkepakken® i hverdagen, da blir språkverktøyet oftere brukt av hele personalet. Flere har Snakkepakken® lett tilgjengelig i ei åpen hylle eller i et glasskap. Snakkepakkeboka gir råd om organisering og oppbevaring av materiellet.

Som ethvert verktøy lønner det seg å rydde gjenstandene tilbake dit de oppbevares.

Flett Snakkepakken® inn i planene dine!

På kurs i bruk av Snakkepakken® får du som deltager mengder av impulser.

På jobb gir heftene støtte så du arbeider mer strukturert og systematisk!

Da Elise studerte til barnehagelærer, tok hun med fargeleggingsheftet til Hellas i praksisperioden sin. Slik kunne hun og barna dele språkene sine med hverandre samtidig som de hadde det gøy.
Rammeplanen 2017 side 17: 
Gjennom arbeid med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. Personalet skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre, synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer, støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket og inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.

En organisert hverdag skaper økt lek og læring!

Månedsplanene kan stå oppslått så barn, familier og personale kan følge med! Fire fortellinger er tilpasset augustplanen, fire til september og så videre. På denne måten har du mye å velge blant! Og i tillegg har du åtte samiske årstidsfortellinger (bokmål).

Skap motivasjon og lystbetonet bruk av språk!

Tanken med Snakkepakken® er at du skal få et gjennomarbeidet språkverktøy, bli mer  systematisk og sikrere i språkarbeidet og skape motivasjon og lystbetonet bruk av språk. Gi barn mulighet til deltagelse på et tidlig tidspunkt i språktilegnelsen, på en morsom, variert og grundig måte. Målet er at barna skal forstå hva andre sier, uttrykke seg, og bruke ulike funksjoner av språket, som for eksempel det å spørre, fortelle og informere. I tillegg er hensikten med Snakkepakken® at språket skal bli et godt redskap for tanken.

Det er meningen at innholdet skal styrke både morsmål og nye språk. Dette kan skje i samling, men vel så viktig er det at du kan legge inn kvalitet i rutinesituasjoner, som når barna venter på å vaske hender eller gå på toalettet. Du får idéer til gøyal lek i garderoben. I Fargebilløp dytter opptil fire barn hver sin bil med tærne fra én ende av gangen til den andre ved å flytte seg fremover med hender og rumpe. Hvilken av bilene kommer først frem, bilen med rød, gul, grønn eller blå farge? I Så fjæren fyker krabber opptil fire barn fra én ende av gangen til den andre mens de blåser hver sin fjær foran seg. Lekene er non-verbale, barna er aktive uten å måtte snakke.

Noas ark. Opptil 18 deltagere. Vis barna dyrene, benevn dem og lag dyrelydene sammen. Putt deretter alle dyrene i posen. Gi barna bind for øynene. La de trekke opp ett dyr hver. Gi beskjed: «Gå rundt, lag lyd, finn dyret med lyd som ligner!» To katter: Mjau. To fisk: Blopp blopp. To mus: Pip pip. Sau og lam: Bæ. Ku og kalv: Mø. To bjørner: Brum brum. And og gås: Gakk gakk. To aper: Oh-oh. To hunder: Voff voff.

Det viktigste med språktilegnelse er at det skjer lystbetonet, at barna synes det er morsomt og at de får et ønske om å delta i sosial sammenheng. Ved å bruke Snakkepakken® vil både barn og voksne bli engasjert i gledesfylt læring. Når du tilrettelegger på et nivå der barnet har sjansen til å oppleve mestring, får det delta uansett språklige ferdigheter. Trikset er at du gir barnet opplevelse av trygghet og tro på sin evne til språktilegnelse, slik at barnet blir motivert for å åpne opp for læring. Språktilegnelse fordrer mye repetisjon. Med det varierte materiellet kan overlæring skje ved at barnet får gjentakelser uten at det blir kjedelig. Alle barn trenger støtte når de skal lære språk. I begynnelsen vil barnet trenge mye hjelp for å oppleve mestring, men etter hvert vil det føle seg så dyktig at det kan klare seg med minimal støtte.

Synliggjør språket

Gjenstandene i Snakkepakken® representerer ord på en tredimensjonal måte. Når barnet leker med gjenstandene får det god og informert variasjon gjennom syn, hørsel og følesans. Dermed vil barnet ha optimal mulighet for å forstå og huske det som skjer. Barnet blir mer engasjert og det blir lettere å være oppmerksom over tid. De mest foretrukne læringsstiler hos barn ser ut til å være den auditive, den visuelle og det å bevege seg, ta på ting og gjøre noe med ting. Det er ingen tilfeldighet at Snakkepakken® gir inspirasjon til å se, høre, røre og gjøre.

Barn elsker overraskelser og spenning, noe som fører til forventning og motivasjon. Inspirert av Marie-Louise Nybergs Den magiske sprogpose (1998) ligger det en fin pose i Snakkepakken®. I posen kan du ha gjenstander knyttet til ord, fortellinger og sanger.

Kom aldri tomhendt til en samling!

Gullhår går gjennom skogen, mellom trærne.

I fortellingen Gullhår og de tre bjørnene er substantivene Gullhår (jente), bjørngrøtbolle, skje, bord, stol, seng og tre nøkkelord:

Nøkkelord låser opp for en større forståelse!

Fortellingen blir mer forståelig når barna opplever nøkkelordene i form av gjenstander kombinert med en lekende formidling. Når du beveger gjenstandene får du fram flere ordklasser enn substantiv; verb: Gullhår går. Adjektiv: Den nysgjerrige jenta går. Preposisjon: Gullhår går gjennom skogen, mellom trærne.

Se på barnet som en helhet når det gjelder språktilegnelse

Ferdigheter fra det følelsesmessige, det kognitive, det sosiale, det sansemotoriske og det estetiske utviklingsområdet er med på å stimulere det språklige området. Derfor er det av betydning at barnet får variert stimulering av alle områder. I en tilegnelsefase blir det viktig at barnet får ta utgangspunkt i noe kjent og etablert, og mulighet for å uttrykke seg på andre områder enn det språklige.

Rammeplanen 2017 side 10:
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling.

Snakkepakken® oppmuntrer til aktivitet med utfoldelse som kan gi mestring uansett språkferdigheter, samtidig som språk blir knyttet til opplevelsen.

Plansje med utviklingsområdene og punkter du bør navigere etter for å oppnå best mulig effekt. Snakkepakken® har fortellinger og aktivitetsidéer som inspirerer og fremmer barns helhetlige utvikling: kognitivt, estetisk, sosialt, sansemotorisk og følelsesmessig.

Anerkjenn barnets non-verbale uttrykk !

Barnets lek er et felles grenseløst språk uansett morsmål. I leken møtes barna. Ved å delta i aktiviteter med gjenstandene, blir språkbruk ufarliggjort, og barna vil få felles erfaringer. På denne måten får barna mulighet til å oppleve tilhørighet i videre lek. Ved bruk av Snakkepakken® viser det seg stort sett at det ikke er morsmålet som avgjør hvem barna vil leke med. Det er gjenstandene og aktivitetene som lokker.

Språksterke barn blir en støtte for barnet som ikke har kommet like langt i språktilegnelsen.

Dersom barnet har et lite ordforråd er det vanskelig å delta i rollelek som fordrer påkledning av handling og replikker med ord. Snakkepakken® inspirerer til overført lek, en type lek som ikke nødvendigvis krever verbalt språk. I overført lek kan barnet gi liv til en gjenstand ved å gi den bevegelse og lyd. En slik non-verbal uttrykksform vil kompensere for en god del av barnets ennå manglende ordforråd. Å leke med gjenstander gjør det lettere å leke mer fritt og uhemmet – fokus blir flyttet vekk fra utøveren.

Gjenstandsleken er en viktig uttrykksform.

Rammeplanen 2017 side 11: 
Personalet skal anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling, stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler, sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser, være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn, følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling og bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.

Få et begrep og du vil begripe

Snakkepakkens CD (2007). Nå også på Spotify!

Når vi snakker sammen trenger vi en felles begrepsforståelse. Det hender vi bruker ord uten helt å forstå hva de betyr. Å lære seg et begrep er en læringsprosess som er knyttet sammen med læringsforutsetningene våre i  her og nå-situasjoner med omgivelsene. Snakkepakken® har aktiviteter med ord som er nyttige for å kunne delta i sosialt samspill. Mange av sangene oppmuntrer til innlæring av begrep. Når vi skal lære om kropp, syng, bruk kroppen og opplev gjennom bevegelse. Vi synger det vi gjør og gjør det vi synger. Eksempler på sanger er «Alle som har kommet» (spor 6) og «Hendene på hodet» (spor 8) på Snakkepakkens CD.

I fortellingen Gullhår og de tre bjørnene får barnet oppleve motsetninger som stor og liten (bjørn og skje), høy og lav (stol), lang og kort (seng), og full og tom (grøtbolle). En forståelse av begrep som høyde og lengde er grunnlaget for å forstå metriske mål som centimeter og mil. På samme måte henger begrepene full og tom sammen med volum. Vi følger Magne Nyborg (1927–1996), den norske forskeren innenfor kognitiv læringspsykologi som kategoriserte et begrepsapparat. Nyborg mente at innlæring av begrepssystemer: farge, form, struktur, stofflighet, smak, lukt, klang, funksjon, vekt, størrelse og temperatur, vil gjøre det lettere å tilegne seg språk. Vi følger også Lev Vygotsky (1896–1934), psykolog fra Hviterussland, som mente at evnen til å tilegne seg abstrakte, akademiske begrep – som barn møter i skolen – er helt avhengig av godt innlærte hverdagsbegrep.

Se på språket utenfra

Det er en fordel for barnet å være språklig bevisst når det skal lære å lese og skrive. Med Snakkepakken® kan du støtte barnet i å rette oppmerksomheten mot hvordan noe sies, ikke bare mot hva som sies. Barnet kan blant annet bli bevisst på lange og korte ord ved å klappe stavelser i mus og elefant.

Lek med språklyder, oppdag at ord består av lyder, i mus finner vi tre lyder: /m/, /u/ og /s/. Det er spennende å oppdage sammensatte ord som hanefjær og pæretre, det å koble et talt ord til en gjenstand, og det å lage rim som pære/gjerde, bisk/fisk, pus/mus og spurv/kurv i en lytte-føle-trekke-opp-av-posen-aktivitet.

Når det gjelder språklig bevissthet, viser det seg at kartleggingsskjemaet TRAS (Tidlig Registrering Av Språk) og Snakkepakken® kan utfylle hverandre på en god måte.

Les også artikkelen Lur lek med lyd.

Sjekk ut språkinnlæringsmetoden TPR

For å utvide barnets ordforråd og ordforståelse, støtter vi oss til TPR (Total Physical Response), utviklet av psykologen James Asher (1929–). TPR er en metode for andrespråkinnlæring som også kan anvendes for å utvikle morsmålet. Metoden legger vekt på at språk skal knyttes til handling. Oppmuntre barnet til å utføre handlinger som svar på oppfordringer og beskjeder. Gi meg eplet! Kjør bilen til meg! Kil Ola på haken med den røde fjæren! Slik vil barnet kunne vise at det har forstått og oppleve mestring gjennom aktiv deltakelse tidlig i språktilegnelsen. Når barnet får utføre en beskjed og se andre gjøre den, vil det lettere konsentrere seg om meningsinnholdet. Dette viser seg å gi en bedre effekt enn om barnet får oppgaven forklart eller oversatt til morsmålet.

Et barns fremgangsmåte for å lære språk varierer. Noen velger å snakke kun med få ord, mens andre vil vente, noen ganger i måneder. TPR-metoden er opptatt av at språkinnlæring skal være uten stress, og derfor skal du ikke legge noe press på barnet når det gjelder å snakke morsmålet eller et nytt språk. Barnet må få lytte seg inn i språket, delvis forstå meningen i hva det hører og føle seg klar, før det velger å snakke.

Se, hør og gjør! Le, lek og lær!

Rammeplanen 2017 side 9: 
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

Lek med Snakkepakken® gir engasjement og god bevisstgjøring når det gjelder språkinnlæring for barnehage- og grunnskolebarn. Innholdet gir variert aktivitet som styrker språk og begrepsutvikling i et inkluderende fellesskap. Tanken er å legge vekt på glede og gøy i språktilegnelsen, og la barna få se, høre og gjøre i en lekende måte å lære på.

Snakkepakken® en interaktiv idébank, jo mer du bruker den, jo flere nye ideer vil du få.