Legg gode planer!

Når du vet hva du skal jobbe med i god tid før hver måned, opplever du din egen arbeidsinnsats som enklere og mer givende. Snakkepakken® gir deg verktøyet du trenger for å forberede og utføre språkarbeid gjennom et helt år og slik styrke språklig og sosialt samspill mellom barn og voksne.

Kvaliteten på relasjoner mellom barn og voksne henger mye sammen med i hvilken grad barnehagen organiserer aktiviteter – langsiktig, eller mye «fri lek» uten vokseninvolvering. Er dagen lite planlagt, handler det i større grad om å håndtere konflikter enn å bidra til barnas læring. Det viser seg at under ti prosent av barnehagene har langtidsplaner. En organisert hverdag betyr imidlertid ikke at barnas frie lek ikke verdsettes. En kombinasjon av barnas selvstyrte aktiviteter og voksnes organisering gir den beste læringen og utviklingen for barna.*

*Dansk forskning fra Hansen i 2012 og Sheridan i 2011, presentert i Barnehagene i 2013, side 17 og 18, utgitt av Utdanningsdirektoratet.

Gjennomtenkte og utprøvde månedsplaner med språkfokus, fortelling, sangregle, lek, humor, tur, forming og godbit!

Månedsplanene til Snakkepakken® fungerer som en idébank. Du fletter lett innholdet inn i de lokale planene dine. Ved personalmangel har de som er på avdelingen overkommelige planer. Dette betyr sjeldnere utsettelse eller nedleggelse av planlagt arbeid.

Månedsplanene til Snakkepakken® er:

  • Gjennomtenkte
  • Oversiktlige
  • Direkte
  • Enkle