Lås opp for en større forståelse med gjenstandslek og nøkkelord

Strukturert og metodisk arbeid gir resultater! Jeg kaller det for nøkkelordmetoden. Gjennom et år låser 180 ord måned for måned opp en stadig større språkforståelse. Ordene dukker opp i nøye utvalgte aktiviteter: språkfokus, fortellinger, sangregler, leker, turer, forming, matlaging, vitser og gåter. Den gjennomtenkte sammensetningen av ord og aktiviteter gir barna nødvendig språklig variasjon og repetisjon.

Her vil du straks finne en skjematisk fremstilling av nøkkelordmetoden!