Leketøy kontra illustrasjonsmateriell

Materiellet i Snakkepakken® tilbyr barn å se, å høre, og i de fleste tilfeller også å røre ved og gjøre noe med språket som følger aktivitetene. Dette bidrar til språkutvikling fordi barn får en grundig bearbeidelse av informasjon, de blir aktive deltagere i egen språktilegnelse.

Innhold betegnet som leketøy er testet og godkjent etter gjeldende sikkerhetsregler. Det er allikevel svært viktig å være klar over at enkelte av gjenstandene ikke går under betegnelsen leketøy.

Noen figurer er illustrasjonsmateriell som kun skal disponeres av voksne og unge over 14 år. Dette gjelder de gjenstandene som er meget små, og som i tillegg er av metall. Oppbevar derfor dette materiellet utenfor barns rekkevidde, og vær alltid sterkt nærværende når materiellet benyttes.