Kurs for din barnehage eller kommune

Ønsker du et lukket kurs for din barnehage eller kommune?

Da kan du bestille et kurs “rett hjem”, som kan holdes på personalmøte/planleggingsdag.
Ta kontakt på kurs@snakkepakken.no eller telefon 41 01 07 04.

Priser
Lengde på kurs (timer)Pris inntil 40 deltagerePris pr. person over 40 deltagere
3kr 19 500,-kr 475,-
4kr 21 000,-kr 525
4,5kr 23 500,-kr 575,-
5kr 25 000,-kr 625
5,5kr 27 500,-kr 675,-
6kr 29 000,-kr 725,-
Tillegg
 • Kr 100,- pr. time reisevei fra Haga til kursstart og fra kursslutt til Haga
  Ingen timeberegning ved overnatting – 23.00-07.00
 • Kilometergodtgjørelse kr 4,00 pr. km. (Fra Haga)
 • Eventuelle parkeringsavgifter, fly- buss- taxi- og båtutgifter
 • Dobbeltrom ved overnatting
Praktisk informasjon
 • Kursholder bestiller hotell og fly
 • Faktura sendes i etterkant av kurset om ikke annet er avtalt
 • Forberedelser og opprydding: 1/2 time i forkant og 1/2 time i etterkant
 • Kursholder har med projektor, laptop, høyttalere, skjøtekabel og Snakkepakken®
 • Større lokaler bør ha takprojektor og vegghøyttalere
 • Lokalet må ha lerret, tre avlange bord til gjenstander og ståbord til manus og laptop
 • Bestiller klargjør lokale, stoler og bord til kursholder og deltagerne

Kurshefte og kursbevis inkludert

Prislista er foreløpig uendret siden 1. januar 2013.