Kurs i bruk av Snakkepakken®

Dette opplever du på kurs i bruk av Snakkepakken®

På kurs får du oppleve hvordan du overfører liv, lyd og bevegelse til de flotte gjenstandene i Snakkepakken®. Du lærer å leke i samspill med barnet som blir aktiv deltager i egen språktilegnelse. Du lærer å formidle fortellinger, leker, rim og sanger slik at barnet tilegner seg språk på en morsom og grundig måte.

Kursene gir pedagogisk, sosialt og gastronomisk påfyll!



Det er mye bra med Snakkepakken®,
men det er du som er barnets viktigste allierte!