Kurs i bruk av Snakkepakken®

Kursene gir pedagogisk, sosialt og gastronomisk påfyll!

Dette opplever du på kurs i bruk av Snakkepakken®

På kurs får du oppleve hvordan du overfører liv, lyd og bevegelse til de flotte gjenstandene i Snakkepakken®. Du lærer å leke i samspill med barnet som blir aktiv deltager i egen språktilegnelse. Du lærer å formidle fortellinger, leker, rim og sanger slik at barnet tilegner seg språk på en morsom og grundig måte.