Utvikler og forhandler

Utviklet av barnehagepedagoger.
Riktige Leker – eneforhandler i 19 år.

Lena Wallgren Wagner Malinovsky

Barnehagepedagog og kursholder Lena er utvikler av Snakkepakken®. Hennes brennende interesse for nøkkelord, gjenstander og lek gir foreldre og andre omsorgspersoner, studenter, ansatte i barnehage og skole gode idéer til språklek. Lena skaper stadig nytt materiell. Hun har en bachelorgrad i pedagogikk fra Danmark (1989–1992) og en bachelorgrad i kultur og samfunnsfag med fordypning i norsk som andrespråk fra Universitetet i Oslo (2006–2011). Hun ledet i 12 år en avdeling hvor barn, foreldre og kollegaer hadde opprinnelse fra mange land.


Petter Foss

Musikkmaker Petter komponerer Snakkepakkens sangregler og musikalske lekefortellinger. Han har  tonesatt lekefortellingen Gutten som hadde vondt. Nå skaper han musikk til fortellingen Kona i skogen og de samiske fortellingene. Han har ansvar for formgivning av alt materiell. Petter hjelper til på mange av kursreisene. Han har nesten 30 års erfaring fra Utenriksdepartementet, hvor han har arbeidet med norgesprofilering og nettbasert læring.


Elise Wagner Finnanger

Barnehagelærer Elise er utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim (2015–2018). Hun gikk linjen flerkulturell forståelse. Deler av studiet foregikk i Hellas. Elise mottok Kong Haakon VIIs æresstipend for sitt skarpe pedagogiske blikk og for sitt bidrag til et godt sosialt miljø. Hun var Barnehagelærerstudenten på fb 2016–2018! Nå er hun mangfoldspedagogen på instagram og pedagogisk leder i en Oslo-barnehage. Elise deler erfaringene sine her på nettsiden når hun og barna på avdelingen bruker Snakkepakken®.


Lucie Fossum Ihlen

Medutvikler Lucie arbeidet med Snakkepakken® frem til sommeren 2011. Fysioterapeuten og spesialpedagogen med førskolelærerbakgrunn var ansatt ved et pedagogisk fagsenter i rundt ti år. Hun ledet språkgrupper med musikkterapeut og musikkpedagog der begrepstilegnelse foregikk gjennom musikk og bevegelse.


Riktige Leker

 Innholdet i Snakkepakken® kommer fra over 10 land og 30 leverandører som igjen har flere produsenter.

Butikken ligger i Oslo mellom Aker brygge og rådhuset. Riktige Leker ble stiftet i 1946 av førskolelærere, barnepsykologer og andre med sterk interesse for barns oppvekstvilkår. Riktige Leker har vært eneforhandler av Snakkepakken® siden materiellet kom på markedet i 2000. I 2018 ble Riktige Leker en del av Sprell, etablert i 1995. Sprell har butikker i Oslo, Bærum, Bergen og Stavanger og en nettbutikk.

Daglig leder Ine Nordbø ønsker deg velkommen hos Riktige Leker i Oslo sentrum.

riktigeleker.no
Haakon VIIs gate 1, Oslo.
Telefon: 22 01 78 51
E-post: riktigeleker@sprell.no

Åpningstider:
Mandag–fredag 09.30–18.00
Lørdag 09.30–17.00