Om oss

I det lille Snakkepakkehuset med det store språkhjertet har vi god kunnskap om barn, språk og lek. Vi har fulgt familier og personale med opprinnelse fra hele verden gjennom flere tiår og har erfart at godt samspill mellom hjem, barnehage og skole blir enda bedre med språkpedagogiske produkter av høy kvalitet.

Lena Wallgren Wagner Malinovsky.
Daglig leder, utvikler og kursholder.

Lena har en bachelorgrad i pedagogikk og utviklingspsykologi fra Jysk børnehave-seminarium, Århus i Danmark (1989–1992) og en bachelor i kultur og samfunn med fordypning i norsk som andrespråk ved universitetet i Oslo (2016–2011). Hun har arbeidet over 15 år i barnehage, er tekstforfatter, illustratør, foretar mesteparten av kundeservicen, bestiller inn til varelageret og administrerer FB-sidene våre.


Petter Foss.
Formgiver, teknisk ansvarlig og musikkmaker.

Petter har musikk- og teater-fag ved Romerike Folkehøgskole (1989). Han har jobbet 30 år ved Utenriksdepartementet med norgesprofilering og internopplæring. Petter drifter nettbutikken, tar produktbilder, utformer alt av trykksaker og komponerer musikk til Lenas tekster. Han er ofte med på kursreisene våre.


Elise Wagner Finnanger.
Fødselspermisjon.

Elise er barnehagelærer med flerkulturell forståelse fra Dronning Mauds Minne i Trondheim (2015–2018). Hun fikk Haakon VIIs ærespris for sosialt engasjement og var barnehagelærerstudenten på Facebook 2016-2018. For tiden tar hun vare på tredje generasjon Snakkepakken® og administrerer Insta-kontoen vår. Etter hvert håper vi at Elise vil jobbe med markedsføring, produkt-utvikling, kurs og kundeservice.


Lucie Fossum Ihlen

Medutvikler Lucie arbeidet med Snakkepakken® frem til sommeren 2011. Fysioterapeuten og spesialpedagogen med førskolelærerbakgrunn var ansatt ved et pedagogisk fagsenter i rundt ti år. Hun ledet språkgrupper med musikkterapeut og musikkpedagog der begrepstilegnelse foregikk gjennom musikk og bevegelse.