Dette er Snakkepakken®

Den lille jenta fra Oslo ble snakkepakkens mor

Alt startet på sekstitallet med ei lita jente fra Økern som elsket å klippe, lime, tegne og fabulere. I 1985 ble hun assistent i Grønland barnehage i Oslo. Så tok hun pedagogutdannelse i Danmark, fikk avdelingslederjobb på en flerkulturell korttidsavdeling på Etterstad, tok en ny bachelorgrad i kultur og samfunn med fordypning i andrespråk ved Universitetet i Oslo og holdt nesten 1000 kurs for over 50 000 deltagere. I dag er over 6000 snakkepakker med på å styrke barnet og den voksne i språkleken.

  • Hva er det ved Malinovskys metodikk som gjør folk begeistret? 
  • Enkle teknikker.
  • Fengende aktiviteter.
  • Fristende gjenstander.

Snakkepakken® tilbyr språkstimulering

Språkutvikling skjer når barnet blir møtt der det er språklig sett og får knyttet aktuelle språk opp mot dagligdagse erfaringer i aktivt språklig samspill med omgivelsene.

Rammeplanen 2017 side 10 og 11: 
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Les også: Trenger vi egentlig alle disse språkpakkene, da?


Rammeplanen og Snakkepakken® – hånd i hånd

Snakkepakken® 2019 er oppdatert til Rammeplanen 2017. Snakkepakken® var i sin spede start da den første Rammeplan for barnehager (1996) kom. Malinovsky ble begeistret for fokuset på å ta vare på sang-, eventyr- og regletradisjonen og at personalet skulle formidle denne tradisjonen til barna. Malinovsky ivret etter å nå frem til hvert barn, uavhengig av alder, språkforståelse, morsmål og ballast, alle skulle få del av kulturarven!

I 1997 dramatiserte kollega Ragnhild Kolden og Malinovsky “Att koka soppa på en spik” av den svenske folkloristen Nils Gabriel Djurklou (1829-1904). Duften ga barna en herlig sanseopplevelse!
Suppespikeren

Det bodde ei kone i Sveriges land,
som fikk besøk av en sulten mann.
Kona var grisk, beholdt maten selv,
men mannen sa: Jeg spanderer i kveld.

Maten er gratis, slik som du liker:
Jeg koker suppe på én spiker.
Gi meg en kjele og ei skje.
Ikke noe mer, det holder det.

Oi, sa kona, si hvordan du gjør´e!
Mannen lo og startet å røre:
Jeg deler kun min hemmelighet,
i bytte mot gulrot, kål og potet.

Ja, sa kona, del! Jeg vil!
Ok, sa mannen, gi meg dill.
Suppa ble god, den smakte sunt,
kona tok spiker´n, ble lurt trill rundt.

Det er snart 22 år siden Malinovsky dramatiserte “Suppespikeren” for første gang. Snakkepakken® 2019 har kjele, skje, gulrot, kål, potet, mann, kone, bord og stoler. Spikeren må du skaffe selv!

En erfaring er at det er lettere å lære ord koblet til sang og bevegelse. En favoritt er fortellingen om gutten som har vondt i hodet, i magen, i knærne, i tærne, ja overalt. Musa, reven og haren hjelper med å snurre, bøye seg og hoppe! Musikkarrangementet egner seg til lek, sammenkomst og avslutning.

Rammeplanen 2017 side 17: 
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.
Rammeplanen 2017 side 19: 
Fagområdet Kunst, kultur og kreativitet omhandler uttrykksformer som musikk, drama, språk og litteratur. Barnehagen skal bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer, tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.
Rammeplanen 2017 side 17 og 18: 
I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd, leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord, møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer, og opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Personalet skal oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme.

Oppbevar Snakkepakken® på en smart måte

  • Synliggjør Snakkepakken® i hverdagen, da blir den oftere brukt.
  • Ha alt tilgjengelig i originalemballasjen, ei åpen hylle eller i et glasskap.
  • Vi har en plan gir råd om organisering og oppbevaring av materiellet.

På kurs i bruk av Snakkepakken® får du mengder av impulser.

Da Elise Finnanger studerte til barnehagelærer ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim, tok hun med snakkepakkens fargeleggingsheftet til Hellas i praksisperioden. Med heftet kunne hun og barna dele språkene sine med hverandre på en gøyal og enkel måte.
Rammeplanen 2017 side 17: 
Gjennom arbeid med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. Personalet skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre, synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer, støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket og inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.

En organisert hverdag skaper økt lek og læring!

Månedsplanene kan stå oppslått. Fire fortellinger er tilpasset augustplanen, fire til september og så videre. Du har mye å velge blant! Og i tillegg har du åtte samiske årstidsfortellinger (bokmål).

Skap motivasjon og lystbetonet bruk av språk!

Snakkepakken® er et gjennomarbeidet språkverktøy. Den gjør deg mer systematisk og sikrere, den skaper motivasjon og lystbetonet bruk av språk. Med Snakkepakken® gir du barnet mulighet til deltagelse tidlig i språktilegnelsen på en morsom, variert og grundig måte. Barnet forstår, uttrykker seg, spør, forteller og informerer. I tillegg blir språket et godt redskap for tanken.

Snakkepakken® styrker både morsmål og nye språk med gøyal lek. I Fargebilløp dytter opptil fire barn hver sin bil med tærne fra én ende av gangen til den andre ved å flytte seg fremover med hender og rumpe. Hvilken av bilene kommer først frem, bilen med rød, gul, grønn eller blå farge? I Så fjæren fyker krabber opptil fire barn fra én ende av gangen til den andre mens de blåser hver sin fjær foran seg. Lekene tilbyr barnet aktiv deltagelse uten å måtte snakke.

Noas ark. Opptil 18 deltagere. Vis dyrene, benevn dem og lag dyrelydene sammen. Putt alle dyrene i posen. Gi barna bind for øynene. La de trekke opp ett dyr hver. Gi beskjed: “Gå rundt, lag lyd, finn dyret med lyd!” To katter: Mjau. To fisk: Blopp blopp. To mus: Pip pip. Sau og lam: Bæ. Ku og kalv: Mø. To bjørner: Brum brum. And og gås: Gakk gakk. To aper: Oh-oh. To hunder: Voff voff.

Det viktigste med språktilegnelse er at det skjer lystbetonet, at barnet synes det er morsomt og får lyst til å delta i sosial sammenheng. Snakkepakken® gjør deg og barnet engasjert i gledesfylt læring. Barnet opplever mestring og deltar uansett språklige ferdigheter. Trikset er å gi barnet opplevelse av trygghet og tro på sin evne til språktilegnelse, det motiverer for å åpne opp for læring. Språktilegnelse fordrer repetisjon. Med det varierte materiellet skjer overlæring ved at barnet får gjentakelser uten at det blir kjedelig.

Synliggjør språket

Gjenstandene representerer ord på en tredimensjonal måte. I lek med gjenstandene får barnet god informasjon gjennom syn, hørsel og følesans. Dermed har barnet optimal mulighet for å forstå og huske det som skjer. Det engasjerte barnet klarer å være oppmerksom over tid. De mest foretrukne læringsstiler hos barn ser ut til å være den auditive, den visuelle og det å bevege seg, ta på ting og gjøre noe med ting. Det er ingen tilfeldighet at Snakkepakken® byr på å se, høre, røre og gjøre!

Barnet elsker overraskelse og spenning, det gir forventning og motivasjon! Inspirert av Marie-Louise Nybergs Den magiske sprogpose (1998) har Snakkepakken® en pose å ha gjenstander i til fortelling, lek, regler og sang.

Kom aldri tomhendt til en samling!

Gullhår går gjennom skogen, mellom trærne.

I fortellingen Gullhår og de tre bjørnene er substantivene Gullhår (jente), bjørngrøtbolle, skje, bord, stol, seng og tre nøkkelord.

Nøkkelord låser opp for en større forståelse!

Fortellingen blir forståelig når barnet opplever ord som konkreter kombinert med lekende formidling. Og når du beveger gjenstandene får du fram flere ordklasser enn substantiv! Verb: Gullhår går.
Adjektiv: Den nysgjerrige jenta går.
Preposisjoner: Gullhår går gjennom skogen, mellom trærne.

Tenk helhet i språktilegnelsen

Ferdigheter fra det følelsesmessige, det kognitive, det sosiale, det sansemotoriske og det estetiske utviklingsområdet er med på å stimulere det språklige området. Derfor trenger barnet variert stimulering av alle områder. Snakkepakken® lar barnet ta utgangspunkt i noe kjent og etablert og mulighet for å uttrykke seg på andre områder enn det språklige.

Rammeplanen 2017 side 10:
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling.

Snakkepakken® oppmuntrer til aktivitet som gir mestring uansett språkferdigheter, samtidig som språk blir knyttet til opplevelsen.

Utviklingsområdene og punkter å navigere etter for å oppnå best mulig effekt. Snakkepakken® fremmer helhetlig utvikling: Språklig, kognitivt, estetisk, sosialt, sansemotorisk og følelsesmessig.

Anerkjenn barnets non-verbale uttrykk !

Lek er et grenseløst språk uansett morsmål. Å delta i lek med gjenstandene ufarliggjør språkbruken. Snakkepakken® gir felles erfaringer og mulighet for videre lek. Med Snakkepakken® viser det seg at morsmålet ikke avgjør hvem barnet vil leke med, det er gjenstandene som lokker!

Dersom barnet har et lite ordforråd er det vanskelig å delta i rollelek som fordrer påkledning av handling med ord. Snakkepakken® inspirerer til overført lek, en type lek som ikke nødvendigvis krever verbalt språk. I overført lek kan barnet gi liv til en gjenstand ved å tilføre bevegelse og lyd. En slik non-verbal uttrykksform vil kompensere for en god del av barnets ennå manglende ordforråd. Å leke med gjenstander gjør det lettere å leke mer fritt og uhemmet – fokus blir flyttet vekk fra utøveren.

Gjenstandsleken er en viktig uttrykksform!

Rammeplanen 2017 side 11: 
Personalet skal anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling, stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler, sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser, være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn, følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling og bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.

Få et begrep og begrip!

Snakkepakkens CD (2007). På Spotify.

Når barnet skal lære om kropp – syng, bruk kroppen og opplev gjennom bevegelse. Synger det du gjør og gjør det du synger. Prøv “Alle som har kommet” (spor 6) og “Hendene på hodet” (spor 8) på Snakkepakkens CD. Du finner den og resten av musikken vår på Spotify, ITunes, Tidal på YouTube Music.

I fortellingen Gullhår og de tre bjørnene får barnet oppleve motsetninger som stor og liten (bjørn og skje), høy og lav (stol), lang og kort (seng), og full og tom (grøtbolle). En forståelse av begrep som høyde og lengde er grunnlaget for å forstå metriske mål som centimeter og mil. På samme måte henger begrepene full og tom sammen med volum. Vi følger Magne Nyborg (1927–1996), den norske forskeren innenfor kognitiv læringspsykologi som kategoriserte et begrepsapparat. Nyborg mente at innlæring av begrepssystemer – farge, form, struktur, stofflighet, smak, lukt, klang, funksjon, vekt, størrelse og temperatur – vil gjøre det lettere å tilegne seg språk. Vi følger også Lev Vygotsky (1896–1934), psykolog fra Hviterussland, som mente at evnen til å tilegne seg abstrakte, akademiske begrep – som barnet møter i skolen – er helt avhengig av godt innlærte hverdagsbegrep.

Se på språket utenfra

Med Snakkepakken® rettes oppmerksomheten mot hvordan noe sies, ikke bare mot hva som sies. Bli bevisst på lange og korte ord ved å klappe stavelser i mus og elefant. I “mus” er det tre lyder: /m/, /u/ og /s/.

Oppdag sammensatte ord som hanefjær og pæretre!
Lag rim som pære/gjerde, bisk/fisk, pus/mus og spurv/kurv!

Når det gjelder språklig bevissthet, viser det seg at kartleggingskjemaet TRAS (Tidlig Registrering Av Språk) og Snakkepakken® utfyller hverandre på en god måte.

Les artikkelen Lur lek med lyd.

Sjekk ut språkinnlæringsmetoden TPR

For å utvide barnets ordforråd og ordforståelse, støtter vi oss til TPR (Total Physical Response), utviklet av psykologen James Asher (1929–). TPR er en metode for andrespråk-innlæring som også anvendes for å utvikle førstespråket. Metoden knytter språk  til handling ved å gi oppfordringer.

Gi meg eplet! Kjør bilen til meg! Kil Ola på haken med den røde fjæren!

La barnet vise forståelse og oppleve mestring gjennom aktiv deltakelse tidlig i språktilegnelsen. Når barnet utfører en beskjed og ser andre gjøre den, vil barnet lettere konsentrere seg om meningsinnholdet. Dette gir bedre effekt enn om barnet får oppgaven forklart eller oversatt.

Fremgangsmåten for å lære språk varierer fra barn til barn. De pludrer i vei fra første stund, bruker få ord eller venter, noen ganger i måneder. TPR er opptatt av språkinnlæring uten stress. Barnet må lytte og delvis forstå mening før det velger å snakke.

Se, hør og gjør! Le, lek og lær!

Rammeplanen 2017 side 9: 
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

Snakkepakken® engasjerer og bevisstgjør! Den gir glede i språktilegnelsen og lar barnet se, høre og gjøre i en lekende måte å lære på.

Snakkepakken® – en interaktiv idébank!
Jo mer du bruker den, jo flere nye ideer vil du få!