Reservedeler til pakkene

Mangler du noen figurer i Snakkepakken din?
Vi forbeholder oss retten til å bytte ut en avbildet gjenstand. Dette skjer når en leverandør har lang leveringstid eller slutter å produsere. Da finner vi et fullgodt alternativ.