Språkpedagogikk

Her finner du produkt-kombinasjoner som innbyr til lystbetonet språklek. Vi er opptatt av å motivere barnet til aktiv deltagelse fra første stund! Synliggjøring av ord gjør aktiviteten så forståelig som mulig og bidrar til mestring!

Lek inn lytting og uttale, størrelser, høyder, lengder, ng-lyden, vokallydene /u/, /y/, /æ/ og /ø/, samleord som møbler, farger og insekter, språklige uttrykk, diftonger, stavelser, sammensatte ord, palindromer, den første engelsken og ikke minst nord-lule- og sørsamisk!

Viser alle 7 resultater

Viser alle 7 resultater