Språkpedagogikk

Her finner du utvalgte produkter som innbyr til lystbetonet språklek.
Lek inn lytting og uttale, størrelser, høyder, lengder, ng-lyden, vokallydene /u/, /y/, /æ/ og /ø/, samleord som møbler, farger og insekter, språklige uttrykk, diftonger, stavelser, sammensatte ord, palindromer, den første engelsken og ikke minst nord-lule- og sørsamisk!

Viser alle 8 resultater

Viser alle 8 resultater