Vårt team

Vårt dedikerte team kan språklek og har lang erfaring i å skape gjenstandssett til leker, sanger, regler og fortellinger.

Vi brenner for å gi barn og voksne økt motivasjon og mestringsfølelse.

Lucie Fossum Ihlen

Medutvikler Lucie arbeidet med Snakkepakken® frem til sommeren 2011. Fysioterapeuten og spesialpedagogen med førskolelærerbakgrunn var ansatt ved et pedagogisk fagsenter i rundt ti år. Hun ledet språkgrupper med musikkterapeut og musikkpedagog der begrepstilegnelse foregikk gjennom musikk og bevegelse.