Vårt team

Vårt dedikerte team har stor ekspertise i språklek og lang erfaring i å skape gjenstandssett i svært høy kvalitet til leker, sanger, regler og fortellinger. Blant de fornøyde kundene våre finner du alt fra bestemødre og onkler til spesialpedagoger og bibliotekansatte.

Lucie Fossum Ihlen

Medutvikler Lucie arbeidet med Snakkepakken® frem til sommeren 2011. Fysioterapeuten og spesialpedagogen med førskolelærerbakgrunn var ansatt ved et pedagogisk fagsenter i rundt ti år. Hun ledet språkgrupper med musikkterapeut og musikkpedagog der begrepstilegnelse foregikk gjennom musikk og bevegelse.