Materiellet i Snakkepakken® tilbyr barnet å se, høre, røre og gjøre noe med språket som følger aktivitetene. Dette gir barnet en grundig bearbeidelse av informasjon. Barnet blir aktiv deltager i egen språktilegnelse.

Innhold betegnet som leketøy er testet og godkjent etter gjeldende sikkerhetsregler. Det er allikevel svært viktig å være klar over at enkelte av gjenstandene ikke går under betegnelsen leketøy.

Noen figurer er illustrasjonsmateriell som kun skal disponeres av voksne og unge over 14 år. Dette gjelder de gjenstandene som er meget små og som i tillegg er av metall. Oppbevar derfor dette materiellet utenfor barnets rekkevidde og vær alltid sterkt nærværende når materiellet benyttes.

Skroll til toppen