FantaSIpoSE

En snakkepakkebit med eventyrsmak. Både for personale, foreldre og andre omsorgspersoner.

Snakkepakken

Det originale, klassiske og populære språkverktøyet som gir personalet økt faglig kompetanse og evne til å raffinere egen stil og uttrykksform

Grip gjenstandene og begrip

Snakkepakken har til hensikt å gi motivasjon og lystbetonet språklek i hjem, barnehage og skole. I Snakkepakken er det over 200 gjenstander, spill og bøker. Innholdet brukes til å visualisere og leke med 48 fortellinger og mer enn 200 leker, regler og sanger. Fortellingene og aktivitetene gir kunnskap om grunnleggende grammatikk og matte, rim, former, motsetninger, rekkefølger, mønstre, sammensatte ord med mer. Gjenstandene representerer ord som hører til områdene kropp, mat, klær, hus, dyr og farger. Bruk av Snakkepakken gir økt bevissthet om hva det er lurt å legge vekt på i språkstimuleringen med barnet som aktiv deltager.

Skroll til toppen