Eksperten på gjenstandsformidling og fortellerteknikk

Språkverktøyet Snakkepakken® gir personalet økt faglig kompetanse og evne til å raffinere egen stil og uttrykksform.

Grip gjenstandene og begrip

Snakkepakken har til hensikt å gi motivasjon og lystbetonet språklek i hjem, barnehage og skole. I Snakkepakken er det over 200 gjenstander, spill og bøker. Innholdet brukes til å visualisere og leke med 48 fortellinger og mer enn 200 leker, regler og sanger. Fortellingene og aktivitetene gir kunnskap om grunnleggende grammatikk og matte, rim, former, motsetninger, rekkefølger, mønstre, sammensatte ord med mer. Gjenstandene representerer ord som hører til områdene kropp, mat, klær, hus, dyr og farger. Bruk av Snakkepakken gir økt bevissthet om hva det er lurt å legge vekt på i språkstimuleringen med barnet som aktiv deltager. Les mer …

Handlekurv
Skroll til toppen