Hvorfor fungerte avdelingen hvor Snakkepakken® ble født så bra? Her er svarene oppsummert!

Ti råd til gode språklige og sosiale omgivelser

 1. Vær viktige for hverandre!
  Sørg for å bli viktige nok for hverandre, da oppstår det et behov for å kommunisere og gjøre noe sammen.
 2. Sett av tid!
  Bruk god tid i tilvenningfasen og tilby nær voksenkontakt. Mye er annerledes i barnehagen enn hjemme. Støtt familien i å samhandle og etablere vennskap.
 3. Bruk egennavn!
  Introduser med både for- og etternavn, det er høflig og god folkeskikk! Bruk så fornavn på barn og voksne, det skaper nærhet. Bruk mangfoldbetegnelser som familiesamarbeid, flerspråklig og flerkulturell.
 4. Benytt grunnleggende ord, fraser, uttrykk og setninger!
  Hei, morn, hyggelig å se deg, for et vær, kom inn i varmen, hvordan går det, sees i morgen, kos deg …
 5. Tilby en kreativ pedagogikk!
  En avdeling hvor familier og personale har forskjellige morsmål trenger å få delta aktivt, se, høre, røre og gjøre. Snakkepakken® inspirerer til språklig innsats!
 6. Repetér og variér!
  Gjentagelser gir språklige resultater. Hjelp barnet å tilegne seg et grunnleggende ordforråd og en bredde og dybde i ordforståelsen gjennom mangfoldige aktiviteter.
 7. Legg til rette for et nytt, felles språk!
  Tilrettelegg så alle får et godt norskspråklig samvær og utbytte.
 8. Skap gode språklige omgivelser!
  Om noen med annet morsmål strever med å lære norsk, er ikke morsmålet grunnen! Begrensninger og muligheter for å tilegne seg et nytt språk ligger i stor grad i omgivelsenes holdninger og tilretteleggelser.
 9. Vær tålmodig – det er modig!
  Det tar tid å lære språk. Først må vi lytte og gradvis opparbeide oss en forståelse før vi snakker. Og – la oss kutte ut betegnelser som «dårlig norsk» og «dårlig språk» en gang for alle!
 10. Bevar og videreutvikle språkene på avdelingen!
  Barnet kan fint være omgitt av flere språk. Et nyansert morsmål gjør det enklere å tilegne seg nye språk.

Fem samspilltips*!

 1. Støtte.
  Tilby en hånd å holde i, gjerne en som tilhører en med samme morsmål som barnet.
 2. Plassering.
  Tilby morsmålsassistanse i samling, garderoben og ved måltidet.
 3. Raushet.
  Tilby aktivitetene på barnets morsmål, helst før aktiviteten gjennomføres på norsk.
 4. Åpenhet.
  Tilby å oversette ord, fraser, uttrykk og setninger. Det er ekskluderende å snakke et språk ikke alle forstår.
 5. Klargjøring.
  Tilby tegninger, fotografier eller konkreter som understøtter muntlig informasjon.
* Sett sammen de første bokstavene i hvert punkt så får du SPRÅK!

Fokus er hokuspokus!

 1. Hit og dit er like langt (som frem og tilbake).
  Hjelp barnet å fokusere: Gi tydelige beskjeder når en aktivitet starter, slutter og hva som skjer videre. Tilby oversikt og trygghet. La barnet oppleve mestring og kontroll i ulike situasjoner. La barnet leke uavbrutt og konsentrert og lær barnet ikke å bryte inn i andres lek på en forstyrrende måte.
 2. Måltider i ro og mak!
  Ha faste plasser ved småbord. Stadig til-og-fra-bordet-atferd er forvirrende og forstyrrende. Kast smårusk etter måltidet, ikke underveis. Innled måltidet med en regle og en bordsang.
 3. Snakk sammen!
  Kle på alt som skjer med ord: I leken, ved måltidet, under påkledning og på tur. Vær lyttende og interessert, skap en dialog med barnet.
Handlekurv
Skroll til toppen