Publisert

Hva ønsker personalet seg mer av, tror du?

Uten tvil: TID. Tid til å legge langtidsplaner, tid til å skaffe tilhørende materiell, tid til å være mer sammen med ungene.

Oppfyll de viktige ønskene

Den ferdig samlede og gjennomarbeidede Snakkepakken tilpasser seg enkelt lokale planer og behov. Tolv konkrete månedsplaner og over 200 gjenstander gir personalet alt som trengs for å levendegjøre fortellinger, sanger og regler. La leken starte umiddelbart!

Når du investerer i Snakkepakken, har du tatt en fornuftig og veloverveid kjøpsbeslutning. Du får et realt utbytte i form av gjennomgående høy faglig og produktmessig kvalitet.

Hos oss får du gode produkter, god service og gode betingelser. Kvalitet tar tid å lage og vi leverer kun et begrenset antall hvert år. Bestill nå for å sikre deg Snakkepakken.

Snakkepakkens fundament er bygget på universell språkpedagogikk og et helhetlig utviklingssyn